Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda

VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. System VESDA posiada cztery progi alarmowe, obejmujące poziom zadymienia w granicach od 0,005 do 20%/m. System jest w stanie wykryć zarzewie ognia jeszcze w bardzo wczesnej fazie przez. Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda. Detektor VESDA laserPLUS jest głównym elementem zasysającego systemu detekcji dymu VESDA. Detektory VESDA są dostępne w różnych wersjach, aby zapewnić funkcjonalność w wielu obiektach, gałęziach przemysłu i przy różnych zastosowaniach. System VESDA to budowa modułowa. Zasysajacy detektor dymu VESDA laserPLUS. Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Są to aktywne systemy detekcji dymu, które nieustannie pobierają do analizy powietrze z kontrolowanej strefy w celu sprawdzenia, czy nie występuje. Moduły te dają możliwość rozszerzenia pracy urządzeń VESDA dając zintegrowany system wykrawania dymu, gazu czy monitorowanie środowiska. Kluczowym elementemn systemu zasysającego VESDA jest układ rur ssących, który aktywnie transportuje powietrze z chronionego obszaru do detektora. Każdy odpowiedni zasilacz inteligentny systemu VESDA posiada wszystkie wymagane funkcje zasilacza systemu przeciwpożarowego. VESDA E to nowa generacja zasysajacych detektorów dymu. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Systemy VESDA chronią na całym świecie miliony inwestycji, których funkcjonowanie i bezpieczeństwo zapewnia nasz system. System zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach. W tym roku zaprezentowaliśmy najnowszą generację urządzeń - zasysające detektory dymu VESDA serii. System VESDA to budowa modułowa. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. Producent powinien zapewnić niezbędne narzędzia (oprogramowanie modelowe), służące do symulacji zaprojektowanej instalacji. VESDA jest najlepszym produktem nie tylko w swojej klasie, ale we wszystkich klasach. System VESDA zapewnia niezawodne wykrywanie na wielu poziomach z różnymi poziomami czułości.